Skip to Main Content
Jeg søger efter
hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2
Den samlede årlige tidsbesparelse efter implementering af Mölnlycke procedurepakker i Tyskland
Resultater

Resultaterne af studiet viser, at efter indførelse af Mölnlycke procedurepakker var tidsbesparelserne i processen med engangsmaterialer mellem 40 % og 59 % på de hospitaler, der blev undersøgt.

Tabel 1. Oversigt over tidsbesparelser

Hospital Antal anvendte Mölnlycke procedurepakker Antal operationer om året Samlet tidsbesparelser (timer) Samlet tidsbesparelse (%) Tidsbesparelse ved klargøring og rengøring (%)
Frankrig 3 4199 2699 59 55
Sverige 12 3005 2047 59 48
Tyskland 11 2785 1060 40 40
hidden1hidden2
hidden1hidden2

Tidsbesparelsernes størrelse afhænger af flere adskillige faktorer, blandt andet antallet af forskellige Mölnlycke procedurepakker, der bruges, antal komponenter i hver pakke og antal procedurer, der udføres med pakker. Den største tidsbesparelse blev fundet i klargøringen og rengøringen ved operationer, men der blev også fundet tidsbesparelser i andre dele af processerne.

Tidsbesparelserne blev brugt på forskellige måder, afhængigt af det enkelte hospitals mål, for eksempel:

  • Til at gennemføre flere operationer og dermed mere rettidig behandling af patienterne.
    • På det franske hospital blev der udført 37 % flere operationer efter implementeringen.
    • På det tyske hospital steg antallet af operationer med 18 % om året.
  • Til uddannelse af medarbejderne.
hidden1hidden2
Konklusioner

Resultaterne af casestudierne viser, at der kan opnås signifikante tidsbesparelser (40-55 %) ved at implementere Mölnlycke kundetilpassede procedurepakker til kirurgiske indgreb på operationsstuen. Den frigjorte tid gør det muligt at udføre ekstra operationer. De økonomiske effekt af dette er et område, der bør forskes mere i.

'Referencer'

Kontakt os
Mölnlycke Afslut

Bekræftelse for sundhedspersonale

Oplysningerne på den side, du er ved at gå ind på, er kun beregnet til sundhedspersonale. Når du klikker på feltet nedenfor, bekræfter du, at du er sundhedspersonale.