Skip to Main Content
Jeg søger efter
hidden1hidden2

Program for miljøsundhed og -sikkerhed

Hos Mölnlycke ønsker vi at drive forretning på en bæredygtig måde. Vi standser ikke ved de resultater, vi har opnået, men forsøger i stedet hele tiden at blive bedre. Det førte til etablering af et nyt program for miljøsundhed og -sikkerhed med stadig flere mål for de kommende år.

Fremme af gode arbejdsrelationer

Respekt for arbejdstagerrettigheder er et overordnet princip i både vores adfærdskodeks og vores leverandørstandard. Det gælder blandt andet vores medarbejderes ret til organisationsfrihed på jobbet og overenskomstforhandlinger. Desuden har vi en nultolerance-holdning til slaveri og enhver anvendelse af tvangsarbejde, og vi informerer løbende vores leverandører om vores leverandørstandarder for at sikre, at dette ikke forekommer.

Bekæmpelse af korruption

Som stor virksomhed, der opererer rundt omkring i verden, har vi en opmærksom tilgang til forebyggelse af korruption i forbindelse med vores aktiviteter eller leverandører. Vi har en global hotline, som medarbejderne kan bruge til at indberette eventuelle tilfælde af korruption, når de opstår. Vi undersøger alle indberettede hændelser og træffer de fornødne disciplinære foranstaltninger efter fastlagte procedurer samt opfølgende foranstaltninger om nødvendigt.

Beskyttelse af menneskerettigheder

Alle medarbejdere hos Mölnlycke har ret til samme respekt for deres menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder – uanset hvor de befinder sig i verden. Vi handler ikke med leverandører, der ikke respekterer deres medarbejderes rettigheder.

Vi beder vores leverandører om at tilslutte sig vores leverandørstandard og om at acceptere, at de om nødvendigt bliver undersøgt for overholdelse af menneskerettighederne. Formelt evaluerer vi over 50 % af vores primære leverandører, hvilket inkluderer en vurdering af overholdelse af menneskerettighederne under vores adfærdskodeks.

hidden1hidden2

Engagement i den offentlige politik

Vi spiller en aktiv rolle, når det gælder fremme af god praksis inden for medicinalvare- og sundhedsindustrien gennem engagement i den offentlige politik. Vi udarbejder offentlige politiske holdninger og deltager i ansvarlig lobbyvirksomhed gennem vores medlemskab af Eucomed, der arbejder for medicoindustrien i EU, men også som medlem af følgende brancheforeninger: AdvaMed i USA, Medical Technology Association of Australia (MTAA), Medical Technology Companies (MEDEC) i Canada, Medtech i Sverige Og Medicoindustrien i Danmark.

Overholdelse af love og bestemmelser

Vi er yderst opmærksomme på at overholde alle relevante love og bestemmelser i alle de lande, vi arbejder i. Vi beskæftiger compliance-personale for at sikre, at vi opfylder alle nødvendige regler inden for områder som ansættelse og miljøpåvirkning, og at vi overholder lovgivning, der vedrører bestikkelse og korruption.

Medarbejdere og eksterne partnere opfordres til at søge rådgivning og/eller indberette hændelser til vores compliance-personale. Til sager, der vedrører ulovlig eller uetisk adfærd, har vi også en whistleblowing hotline med forbindelse til et team, der består af en chief compliance officer, EVP human resources og general counsel. Dette team træffer beslutning om hvilken afdeling, der er den mest relevante til at undersøge hver hændelse.

Afskaffelse af børnearbejde

Som international virksomhed anerkender vi vores ansvar og vores leverandørers ansvar for at bidrage til, at børnearbejde afskaffes i de områder, hvor vi driver virksomhed. Vi kontrollerer løbende vores leverandører, og hvis der er nogen som helst risiko for, at der bruges børnearbejde, handler vi øjeblikket for at sikre, at det ikke er tilfældet.

Kontakt os
Mölnlycke Afslut

Bekræftelse for sundhedspersonale

Oplysningerne på den side, du er ved at gå ind på, er kun beregnet til sundhedspersonale. Når du klikker på feltet nedenfor, bekræfter du, at du er sundhedspersonale.