Skip to Main Content
Jeg søger efter
hidden1hidden2
David Revez om punkturindikation, og hvorfor han bruger dobbelthandsker

Der er blandede reaktioner, når man spørger til anvendelsen af dobbelthandsker som sikkerhedsforanstaltning – uanset hvilken type operation. Selvom alle kirurger vil sige, at 'mine hænder betyder alt for mig!', 'mine hænder er forlængelsen af mange års uddannelse' eller 'næst efter min hjerne er mine hænder den vigtigste del af min krop. Jeg er intet uden mine hænder', er der blandt nogle kirurger stadig modstand over for anvendelse af dobbelthandsker, mens andre nægter at operere uden.

Enhver kontakt med blod medfører risiko i form af blodbårne sygdomme, for eksempel hepatitis og hiv, og det er derfor, anvendelsen af operationshandsker i det hele taget blev indført overalt. Men med viden om, at handskebrud opstår hyppigt (op til 45 % ved nogle typer operationer),   og at det er nemt at overse dem (op til 92 % af gangene) , er anvendelse af dobbelthandsker blev anbefalet som ekstra beskyttelse ved alle kirurgiske indgreb – ikke kun højrisikable tilfælde . Det er dokumenteret, at dobbelthandsker mindsker risikoen for spredning af blodbårne sygdomme og dermed også for, at både patient og kirurg udsættes for farlig og bekostelig krydskontaminering og infektion. Et Cochrane-review fra 2014 angiver, at anvendelse af dobbelthandsker reducerer risikoen for blodkontaminering med 65 % og reducerer risikoen for perforation af inderhandsken med 71 % sammenlignet med anvendelse af enkelthandsker  .

 

hidden1hidden2

Beskyttelse af investering i mennesker

Hvorfor er dette ekstra lag vigtigt, og hvor kommer modstanden fra? Bortset fra sjæleroen og den dokumenterede beskyttelse af personale og patienter, som dobbelthandsker giver, er anvendelsen af dobbelthandsker også en beskyttelsesforanstaltning på andre måder. For eksempel er det for et hospital, hvor man anvender dobbelthandsker, en form for beskyttelse af deres investering. Hvordan det?

For det første er kirurgens hænder og uddannelse hans/hendes levebrød og følgelig hospitalets "hjerteblod". Den uddannelse og det arbejde, kirurgen har udført på hospitalet, har en værdi. Det samme gælder for hele operationspersonalet. Fra et sundhedsøkonomisk perspektiv beskytter dobbelthandsker hospitalspersonalet og hospitalet ved at reducere risiciene.

Sundhedspersonale, der har fået nålestikskader eller skader fra andre skarpe genstande, har forklaret den ængstelse, søvnløshed og bekymring, der er ved at vente i dagevis på prøveresultaterne efter at være eksponeret for blod. De arbejder med deres hænder og er afhængige af al den beskyttelse, de kan få. Denne form for skader kan føre til mistet arbejdstid, potentielt psykiske traumer for patient og personale og endda sagsanlæg og økonomiske konsekvenser.

Prøver og forebyggende behandling efter eksponeringen kan være kostbart. Et andet problem er selvfølgelig risikoen for og behandlingen af en infektion på operationsstedet, der kan fordoble patientens indlæggelsestid (gennemsnitligt 16,8 ekstra dage) og kræve en ekstra uges (7,4 dage) behandling med antibiotika . Grundlæggende er dette en 61 % stigning i de samlede behandlingsudgifter .

Anvendelse af dobbelthandsker er en simpel og effektiv måde at mindske udgifterne ved en arbejdsbetinget risiko for eksponering for perkutane skader.

hidden1hidden2

Efteruddan hjernen til beskyttelse: Den sidste mil

Citat af Julie Karlsson, traumesygeplejerske: Til behandlere, der ikke bruger dobbelthandsker, kan jeg bare sige, 'Gør det!'. Det er så nem en måde at beskytte dig selv og andre på. Al evidens viser de forbundne risici og omkostninger, og den sidste brik i puslespillet er at bekæmpe modstand over for brugen af dobbelthandsker og give mere tilskyndelse til det. Flere kirurger og deres personale skal beskytte sig mod farerne og risiciene og starte med at revurdere og efteruddanne med en endnu mere opmærksom evidensbaseret tilgang, hvor sikkerhed står øverst.

Sundhedspersonale taler om et behov og et ønske om ekstra beskyttelse, og denne efterspørgsel fremgår som en prioritet i love og anbefalinger. For eksempel anbefaler både "Nålestiksagendaen" i USA og EU's direktiv om forebyggelse af stikskader (eksternt link, åbner i et nyt vindue) i Europa anvendelse af dobbelthandsker som beskyttende foranstaltning mod nålestikskader og deres reelle konsekvenser. Desuden anbefaler myndigheder som Centers for Disease Control and Prevention (CDC) , Occupational Safety and Health Administration (OSHA) , Association of Perioperative Registered Nurses (AORN)   og American College of Surgeons (ACS) , for blot at nævne nogle få, alle anvendelse af dobbelthandsker til invasive kirurgiske indgreb. Evidens underbygger, at anvendelse af dobbelthandsker gøres til standard ved alle kirurgiske procedurer , og de fleste anbefalinger, lovgivninger og evidens nævner anvendelse af dobbelthandsker som bedste praksis.

Det sidste argument imod – og ofte den sidste mil, når det gælder implementering af dobbelthandsker, er ofte fingerspidsfølsomheden. Sammenlignet med gevinsten i form af sikkerhed, er det tab af fingerspidsfølsomhed, der følger med anvendelse af dobbelthandsker, ubetydeligt. Præstationen påvirkes ikke negativt af dobbelthandsker; studier har vist, at sammenlignet med ingen handsker eller enkelthandsker er den manuelle behændighed og fingerspidsfølsomheden ikke reduceret efter en indledende periode med tilvænning til dobbelthandskerne (de fleste kirurger  er fuldt ud tilvænnet inden for to dage)   . Innovationer inden for udvikling af operationshandsker, der er tyndere end nogen sinde og mere responsive, er en måde at imødegå argumenter mod brugen af dobbelthandsker.

Det næste skridt mod komplet beskyttelse er implementering af et dobbelthandske-punkturindikationssystem. Dobbelthandsker med et farvet punkturindikationssystem (med en tydelig, hurtig og stor indikation, der sikrer hurtig påvisning og handling for at forebygge risiciene)  , betyder endnu mere sikkerhed på operationsstuen og giver den bedste beskyttelse til kirurg, personale og patient.

hidden1hidden2

Relaterede produkter

Operationsteams rundt om i verden værdsætter Biogel®-handsker for deres behagelige pasform og præcise fingerspidsfølsomhed      Se handskerne nedenfor, og få at vide, hvordan du kan opleve præcisionen på første hånd.

Se udvalget
hidden1hidden2

'Referencer'

Kontakt os
Mölnlycke Afslut

Bekræftelse for sundhedspersonale

Oplysningerne på den side, du er ved at gå ind på, er kun beregnet til sundhedspersonale. Når du klikker på feltet nedenfor, bekræfter du, at du er sundhedspersonale.